Terrazzo Planter 7.25" x 6" Terrazzo Planter 7.25" x 6"

Terrazzo Planter 7.25" x 6"

$37.95
A beautiful terrazzo pot for your beauties!